Raad van Toezicht Biblionet Drenthe

Sinds 1 januari 2018 werkt Biblionet Drenthe met een nieuw bestuursmodel. Het nieuwe bestuursmodel is de uitkomst van intensief overleg met alle belanghebbenden van Biblionet Drenthe – provincie, gemeenten en Drentse basisbibliotheken met als doel de onafhankelijkheid van het toezicht van Biblionet Drenthe te versterken. Het nieuwe model heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.
Binnen het nieuwe bestuursmodel wordt gehandeld vanuit de principes van de Governance Code Cultuur (zie www.governancecodecultuur.nl).

De Stichting Biblionet Drenthe wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt de beleidskaders vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De Raad van Bestuur volgt daarbij het Reglement Raad van Bestuur dat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, en is afgeleid van de statuten van de Stichting Biblionet Drenthe (gewijzigd per 31 december 2017).
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de handelswijze van de Raad van Bestuur, en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Bestuurder

De directeur / bestuurder van Biblionet Drenthe is mw. E.J. (Annelies) Bakelaar.

annelies bakelaar 4