• Vindplaats

De Drentse bibliotheken en Biblionet Drenthe trekken samen op. Biblionet Drenthe vervult twee rollen en is wat betreft governance en organisatie zodanig ingericht dat die twee rollen duidelijk gescheiden zijn.

Enerzijds is Biblionet Drenthe de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor alle Drentse bibliotheek in twaalf gemeenten, anderzijds vormt Biblionet Drenthe de backoffice voor bibliotheken in negen gemeenten. De staf is ondersteunend aan Biblionet Drenthe. Zo onderscheiden we drie pijlers met elk hun eigen doelstellingen.

1. Pijler provinciale vindplaats

  • Biblionet Drenthe ondersteunt de bibliotheken bij het efficiënt, effectief en naar tevredenheid van de stakeholders uitvoeren van de wettelijke taken.
  • Biblionet Drenthe wil samen met de Drentse bibliotheken komen tot een breed gedragen gezamenlijke Drentse innovatieagenda voor 2019/2022.

2. Pijler lokale vindplaats

  • Het vindplaats-concept is fysiek en digitaal toegankelijk en zichtbaar op verschillende plekken in Drenthe.
  • De bibliotheek stimuleert leesplezier, leesbevordering en het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden via het onderwijs bij kinderen en jongeren.
  • Alle gemeenten in het werkgebied blijven ook in 2019 - als de provinciale subsidie rechtstreeks aan gemeenten overgemaakt wordt in plaats van aan Biblionet Drenthe - diensten en producten afnemen van Biblionet Drenthe.

 3. Pijler interne vindplaats

  • De medewerkers bij de interne vindplaats ondersteunen de transitie van de bibliotheek als uitleeninstituut naar vindplaats.
  • De medewerkers bij de interne vindplaats dragen bij aan een transparante, kostenefficiëntie herverdeling van middelen over de pijlers en aan de ontwikkeling van andere/nieuwe diensten en producten.