• Innovatieve en ondersteunende organisatie voor Drentse Bibliotheken

    Innovatieve en ondersteunende organisatie voor Drentse Bibliotheken

             2017                 2018
Omvang werkgebied    
Gemeenten                  12                     12
Bibliotheken                  46                     46
Bibliobussen                   2                       2
Vestigingen de Bibliotheek op school              170                   211
Mediabezit    1.081.831         1.048.494
     
Uitleningen
   
Totaal bibliotheken    3.359.928         3.185.013
De Bibliotheek op school       465.423            466.168
      
Klanten     
Aantal bibliotheekleden       127.947            123.286
Uitleningen per klant                26                     26
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek            26%                  25%
     
Digitaal    
Aantal e-book accounts         14.173 16.475
Downloads e-books 100.946 112.261
Websitebezoek       673.434          
Gebruik app Bibliotheek Wise       347.770         
     

Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.   

In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.