Met dit onderzoek geven we inzicht in de bekendheid en waardering van en de behoefte aan activiteiten die worden georganiseerd door de bibliotheek.

Deelname laag, beoordeling goed

Drie op de vijf panelleden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken bezoeken weleens activiteiten (van de bibliotheek of een andere organisatie). Ruim een kwart heeft het afgelopen jaar een activiteit van de bibliotheek zelf bezocht. De meest bezochte activiteiten (in het algemeen) zijn muziekoptredens/concerten en tentoonstellingen/kunstexposities. In de bibliotheek zijn dat tentoonstellingen/kunstexposities, informatieve lezingen, workshops, schrijverspresentaties en kinder- of jeugdactiviteiten.

Als panelleden hebben deelgenomen aan een bibliotheekactiviteit, zijn ze hierover zeer te spreken (gemiddeld rapportcijfer 7,9). Vooral over de organisatie en de voorzieningen zijn de deelnemers positief. De communicatie scoort iets minder.

Voorkeuren inhoud, locatie en tijdstip

De inhoud van de activiteit is het meest van belang bij de keuze wel of niet deel te nemen, gevolgd door het tijdstip en de locatie. De locatie is vooral voor lager opgeleiden van belang. Qua inhoud spreken de onderwerpen literatuur, kunst/geschiedenis, natuur, creatief en zelfontwikkeling het meest aan. Qua tijdstip hebben de doordeweekse avonden de voorkeur.

Panelleden kopen kaartjes voor activiteiten het liefst via de website: voor de meerderheid is dit de favoriete manier. Het aantal activiteiten dat de bibliotheek organiseert zou volgens een zesde van de panelleden die activiteiten in de bibliotheek bezoeken hoger mogen zijn.

 

Rapportage en bijlagen

Rapportage activiteiten

Vragenlijst activiteiten

Open antwoorden activiteiten

Tabellen

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland