Dit onderzoek is in het najaar van 2021 uitgevoerd onder leden van de bibliotheek van 16 jaar of ouder. Een jaar waarin de bibliotheken voor een groot deel gesloten waren in verband met de Corona maatregelen.

Leden zijn positief over hun bibliotheek. We zien een hoge NPS van 45, wel wisselend per vestiging die vergelijkbaar is met 2020 (42) en het totale landelijke beeld (43) in 2021. Leden waarderen hun vestiging vooral om de ruime collectie, de prettige sfeer en vriendelijk en behulpzaam personeel. Het lenen van boeken is veruit de  belangrijkste bezoekreden. Een kwart maakt gebruik van de verblijfsfunctie van de bieb door er kranten en tijdschriften te lezen.

Leden van Cluster Stad voelen zich thuis in de bibliotheek en vinden vaker dan in het totale landelijke  BiebPanel dat deze uitnodigt tot ontspanning en verblijf, dat het een plek is om tussen de mensen te zijn. In Meppel voelen de leden zich iets minder thuis dan in de andere bibliotheken. De grote waarde van de bibliotheek voor de maatschappij zien leden in de laagdrempelige toegang tot informatie, kennis en ontmoeting waarbij een deel van de leden ook aangeeft dat ze zich door de bibliotheek minder eenzaam voelen.

Rapportage Ledenonderzoek 2021 Cluster Stadsbibliotheken