Met dit onderzoek geven we inzicht in de bekendheid en waardering van en de behoefte aan activiteiten die worden georganiseerd door de bibliotheek.

Deelname laag, beoordeling goed

Drie op de vijf panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken bezoeken weleens activiteiten (van de bibliotheek of een andere organisatie). 21% heeft het afgelopen jaar een activiteit van de bibliotheek zelf bezocht. De meest bezochte activiteiten (in het algemeen) zijn muziekoptredens/concerten en tentoonstellingen/kunstexposities. In de bibliotheek zijn dat informatieve lezingen, cursussen, leesclubs, kinder- en jeugdactiviteiten en schrijverspresentaties.

Als panelleden hebben deelgenomen aan een bibliotheekactiviteit, zijn ze hierover zeer te spreken (gemiddeld rapportcijfer 7,9). Over de voorzieningen, de communicatie en de organisatie zijn deelnemers te spreken.

Inhoud, locatie, tijdstip en kosten

De inhoud van de activiteit is het meest van belang bij de keuze wel of niet deel te nemen, gevolgd door de locatie en het tijdstip. De kosten en ontmoeten van anderen zijn het minst van belang, al wordt het laatste punt wel vaker door panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken genoemd dan in het totale Panel. De locatie is vooral voor lager opgeleiden van belang.

Voorkeuren

Qua inhoud spreken de onderwerpen literatuur, natuur, kunst/geschiedenis, creatief en zelfontwikkeling het meest aan. Qua tijdstip hebben de doordeweekse avonden de voorkeur. Panelleden kopen kaartjes voor activiteiten het liefst via de website: voor vier op de tien leden is dit de favoriete manier (wel minder dan gemiddeld in het totale Panel). Het aantal activiteiten dat de bibliotheek organiseert zou volgens een kwart van de panelleden die activiteiten in de bibliotheek bezoeken hoger mogen zijn.

Rapportage en bijlagen

Rapportage activiteiten

Vragenlijst activiteiten

Open antwoorden activiteiten

Tabellen

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland