Met dit onderzoek geven we een overall inzicht in de waardering van de diensten van de bibliotheek. Daarnaast gaan we in op de bekendheid, het gebruik en de waardering van zowel het e-book portal als de Boekenweek

Klanttevredenheid over de diensten van de bibliotheek

De overall waardering voor Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken is redelijk hoog. De bibliotheek doet het op de meeste aspecten van de dienstverlening vrij goed.

De top 3 is:

  • de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers,
  • de prijs-kwaliteitverhouding van de abonnementen,
  • de verschillende abonnementen die de bibliotheek aanbiedt.

In het onderzoek zien we ook enkele aandachtspunten naar voren komen voor de bibliotheek die relatief lager scoren:

 

  • de horeca,
  • de collectie CD’s/ DVD’s,
  • de mogelijkheid om te studeren / werken, en
  • de activiteiten die de bibliotheek organiseert.

E-book portal

Hoewel het bezit van devices om e-books op te lezen en de bekendheid van het e-portal redelijk hoog is, wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt. Toch is er ook onder de nietgebruikers van het e-portal wel interesse voor. De belangrijkste belemmeringen zijn het aanbod (niet actueel, niet groot genoeg), de uitleg over het downloaden en de
inlogprocedure. Het laatste punt kan door de bibliotheek worden opgepakt door de gebruikers hierbij goed te ondersteunen.

Boekenweek

De Boekenweek als campagne kent een hoge bekendheid. Het lijkt echter vooral het (online of offline) bezoek aan een boekwinkel te stimuleren en in veel mindere mate het bezoek aan een bibliotheek. Het speciale magazine van de Boekenweek dat verkrijgbaar was in de bibliotheek, is meegenomen door 15% van de panelleden die de bibliotheek in die week
hebben bezocht. Heroverweeg het aanbod van de bibliotheek in de Boekenweek.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Klanttevredenheid Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-1 Klanttevredenheid

Open antwoorden onderzoek 2016-1 Klantevredenheid

Tabellen

klanttevredenheid infographicInfographic activiteiten en samenwerkingspartners 2